051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

AUDITYSLUŽBY

  • audit účtovnej závierky
  • priebežný audit
  • overenie jednotlivých oblastí hospodárenia, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti
  • overenie použitia prostriedkov poskytovateľa
  • finančné oceňovanie majetku a záväzkov, vlastného imania spoločnosti
  • kontrola vedenia účtovníctva podľa zásad úplnosti, preukázanosti a správnosti

Tieto služby klientom zabezpečujeme v spolupráci s nezávislými audítormi.