051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

DANESLUŽBY

V daňovej oblasti poskytujeme tieto služby:

  • spracovanie daňových priznaní DPH - mesačné , kvartálne, súhrnné výkazy
  • registrácie subjektov na DPH
  • vypracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel - mesačné, kvartálne preddavky, ročné daňové priznanie
  • daňové priznania k dani z príjmov FO, PO  ročné zúčtovania dane zo závislej činnosti
  • vysporiadanie dane pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
  • daň z nehnuteľnosti - daňové priznania , poradenstvo
  • ročné zúčtovania dane zo závislej činnosti