051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

DOPLNKOVÉ SLUŽBYSLUŽBY

  • asistencia pri založení firmy a určení firemnej stratégie
  • sprostredkovanie právneho podnikateľského poradenstva za optimálne ceny (stála spolupráca s advokátskou kanceláriou)
  • asistencia pri vedení sporov s úradmi
  • individuálne daňové interpretácie a daňové plánovanie s cieľom otpimalizácie daňového zaťaženia spoločnosti
  • vypracovanie štatistického výkazu intrastat, a iných podkladov pre výkazníctvo a Štatistický úrad
  • spracovanie evidencie jázd motorového vozidla
  • návrh a realizácia firemných tlačovín, vizitiek, propagačných a reklamných tlačovín
  • sprostredkovanie obchodných vzťahov a kontaktov v rámci našej databázy klientov
  • jazykové preklady