HISTÓRIAO NÁS

Naše pôsobenie v oblasti účtovných služieb sa začalo v roku 1996 na základe živnostenského oprávnenia. Postupne pribudli spoločnosti THALLIA s.r.o. - v roku 2005, Ing.Tatiana Hennelová, s.r.o. - v roku 2006 a NATHALLIA - v roku 2012.
S pribúdajúcim počtom klientov sa firma rozrástla o 3 osoby v roku 2003, neskôr o ďalších 7 , až po dnešných 32 ľudí. Podarilo sa nám vybudovať vlastné prevádzkové priestory - vlastná budova v Starej Ľubovni s rozlohou 279 m2, vlastné priestory  v Prešove - veľkoplošná kancelária v RD.
Spokojní klienti sú pre nás záruka ďalšieho rozvoja.