051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

MZDYSLUŽBY

SPRACOVANIE PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY

  • mzdové listy
  • evidencia pre vyplácanie nemocenských dávok
  • komplexný výpočet miezd
  • vyhotovovanie a odosielanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov, prípadne vypracovanie daňových priznaní niektorých zamestnancov
  • vyhotovenie výplatných pások a prevodných príkazov pre odvody, daň a mzdy zamestnancov bankovým prevodom, resp. zabezpečenie úhrady
  • vyhotovovanie potvrdení pre zamestnancov a iné.