051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

NÁŠ TÍMO NÁS

Personál spoločnosti má potrebné ekonomické vzdelanie a dlhoročnú prax v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva. V našom tíme pracuje 32 účtovníčiek s ekonomickým vzdelaním, z toho 10x VŠ, jedna asistentka audítora, konateľom je Ing. Tatiana Hennelová, pracovníci sa pravidelne zúčastňujú legislatívneho vzdelávania. Spolupracujeme dlhoročne s advokátskou kanceláriou a audítorom.

Naša činnosť je vykonávaná v dvoch prevádzkach - v Starej Ľubovni a Prešove sídlime vo vlastných kancelárskych priestoroch, vybavených na potrebnej úrovni, zabezpečujúcej klientovi aj pracovníkom potrebný štandard, zázemie a príjemné prostredie, taktiež diskrétnosť, no aj priateľskú atmosféru.
V Bratislave máme zástupcu pre tento región, no spracovanie agendy prebieha v prevádzkach na východnom Slovensku.
Náš tím sa rozrastá každoročne v závislosti od počtu a potrieb klientov. Pracujeme v "one space" kanceláriách, tvoríme skutočný tím v pravom zmysle tohto slova. Nefalšované priateľské vzťahy medzi kolegyňami, nezištná pomoc sebe navzájom , rešpekt, tolerancia a úcta v našich vzťahoch sa odráža aj v službe, ktorú denne odovzdávame našim klientom.