PORADENSTVOSLUŽBY

  • daňové poradenstvo
  • právne poradenstvo
  • finančné poradenstvo
  • organizačné poradenstvo
  • poradenstvo pri špecifických účtovných prípadoch
  • priebežné informácie o zmenách v legislatíve pre účtovníctvo a pracovnoprávne vzťahy.


Využite aj naše online poradenstvo.