PROFIL FIRMYO NÁS

V rámci našich spoločností - Ing Tatiana Hennelová - EKO - partner, Ing. Tatiana Hennelová s.r.o. , twenTHy s.r.o. -  poskytujeme svojim klientom dlhoročnú garanciu kvality, spoľahlivosti a dôveryhodnosti v oblasti daní, účtovníctva a ekonomického poradenstva.

Zamestnávame vo svojich prevádzkach (v Starej Ľubovni, v Prešove a Bratislave) 32 kvalifikovaných účtovníčiek a ekonómov pod vedením asistentky audítora.

Pôsobíme na trhu 20 rokov. Po dobu svojej existencie sme si vybudovali dobré vzťahy s pracovníkmi ďaňových úradov, aj bankových a štátnych inštitúcií.

V súčasnosti obsluhujeme viac ako 500 subjektov všetkých právnych noriem, podnikateľské subjekty aj neziskové organizácie.  Svoje služby poskytujeme klientom aj v anglickom, nemeckom, poľskom a maďarkom jazyku.