051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

REFERENCIESLUŽBY

Spoločnosť Ing. Tatiana Hennelová - EKO - partner, Ing. Tatiana Hennelová, s.r.o. ,THALLIA, s.r.o.,asTHeria, s.r.o.,eriTHax, s.r.o., TeHa, s.r.o., twenTHy , s.r.o. má viac ako 650 spokojných klientov z regiónov Slovenska – Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Košice, Kežmarok, Poprad, Trenčín, Bratislava, z krajín EU – Rakúsko, SRN, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina.

K našim dlhoročným klientom patria:

  • HART sp. z o.o., organizačná zložka
  • Skrutkáreň a.s., Stará Ľubovňa
  • FITTICH PREAL, s.r.o., Prešov
  • REHAB s.r.o., Košice
  • NEUROBASE s.r.o., Košice
  • AIRCARGOLINIER s.r.o., Veľký Slavkov
  • Transportliška, s.r.o., Veľký Slavkov
  • RZW s.r.o., Bratislava
  • EMS elektormotory s.r.o., Bratislava