051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

Vitajte na stránke Ing. Tatiana Hennelová.Sme firma poskytujúca profesiálne ekonomické služby už 22 rokov.

O NÁS
Váš úspech je naším cieľom - Náš úspech je Vaša spokojnosť

Z NÁŠHO PORTFÓLIA Naši klienti využívajú naše služby, ktoré poskytujeme na profesionálnej úrovni v oblasti vedenia účtovníctva, daní, ekonomického poradenstva a auditu.

MZDY

mzdové listy, evidencia pre vyplácanie nemocenských dávok, výkazy pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu, ročné zúčtovanie dane z príjmov, výplatné pásky, potvrdenia pre zamestnancov a iné

DANE

daňové priznania DPH, registrácia subjektov na DPH, daň z motorových vozidiel, dane z príjmu FO a PO, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, daň z nehnuteľnosti

AUDITY

audit ekonomickej závierky, priebežný audit, hospodársky výsledok spoločnosti, finančné oceňovanie majetku, záväzkov a vlastného imania spoločnosti, kontrola vedenia účtovníctva

ÚČTOVNÍCTVO

jednoduché a podvojné, účtovný denník, saldokonto, mesačné a ročné uzávierky, prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné

PORADENSTVO

daňové, právne, finančné, organizačné, informácie o zmenách v legislatíve pre účtovníctvo a pracovnoprávne vzťahy

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

asistencia pri založení firmy a určení firemnej stratégie sprostredkovanie právneho podnikateľského poradenstva